Γενικό Νοσοκομειο Κεφαλληνίας

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Σκοπός

Σύμφωνα με το ΦΕΚ της σύστασης του (ΦΕΚ 1914/29-12-2006) σκοπός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας είναι η έγκαιρη πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία όλου του φάσματος των ψυχιατρικών και ψυχολογικών προβλημάτων, ο σχεδιασμός εξατομικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνική ένταξη του πάσχοντος, η παροχή προγραμμάτων προαγωγής της ψυχικής υγείας στην κοινότητα και η λειτουργική διασύνδεση με τις λοιπές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Επίσης σκοπός του Κέντρου Ψυχικής Υγείας είναι η ψυχοπαιδαγωγική και ψυχοκοινωνική μέριμνα των παιδιών και των εφήβων της περιοχής ευθύνης του, η συμβουλευτική παρέμβαση, η ευαισθητοποίηση και αγωγή της κοινότητας, η πρόληψη, η θεραπεία και η συμβολή στην αποκατάσταση και στην ψυχοκοινωνική επανένταξη των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές.

Όραμα του Κέντρου

Με τη λειτουργία του το Κέντρο οραματίζεται να συμβάλλει διαρκώς στον πυρήνα της στοχοθεσίας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης που είναι η μετατόπιση της φροντίδας  και περίθαλψης του ψυχιατρικού ασθενή από το άσυλο (ψυχιατρείο) στη κοινότητα (αποϊδρυματισμός).

Οραματίζεται να συμβάλλει στη πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο Νομό Κεφαλληνίας, την έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και περίθαλψη αλλά και την ευαισθητοποίηση υπό μορφήν αποστιγματισμού του πληθυσμού σε ζητήματα ψυχικής υγείας.

 

Υπηρεσίες που παρέχονται:

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας & Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρου παρέχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαραίτητες υπηρεσίες που έχει η κοινότητα  τόσο για τους ενήλικες αλλά και τα παιδιά:

Ενήλικες

 • ψυχιατρική εκτίμηση και διάγνωση (συνέντευξη, ψυχομετρία)
 • τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση / ψυχολογική παρακολούθηση
 • θεραπεία ψυχικών διαταραχών (χορήγηση depot και ρύθμιση φαρμακευτικής αγωγής)
 • συνταγογράφηση φαρμάκων
 • ψυχολογική θεραπεία ψυχικών διαταραχών (ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις, συμβουλευτική)
 • έκδοση πιστοποιητικών ψυχικής υγείας για διάφορες χρήσεις
 • παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας στην Κοινότητα (ομιλίες στην κοινότητα, ομιλίες σε σχολεία, ενημερωτικές ημερίδες, παρουσία σε τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)
 • παρέμβαση στην κρίση που δημιουργούν οι ψυχικές διαταραχές
 • ψυχοκοινωνική στήριξη και αποκατάσταση

 

Όλες οι υπηρεσίες και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που αναπτύσσονται στο Κέντρο στηρίζονται στην εξατομικευμένη προσέγγιση, προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου που ζητά τις υπηρεσίες του και περιλαμβάνουν: ατομική ή οικογενειακή ψυχοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σέβεται το απόρρητο των συνεδριών.

 

Οικογένειες & Παιδιά

Αντίστοιχα το Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα έχει σαν στόχο να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες στα παιδιά και τις οικογένειες τους

 • ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες
 • συμβουλευτική σε άτομα με προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα
 • διαγνωστική εκτίμηση και εκτίμηση αναγκών
 • ψυχολογική υποστήριξη ατόμων, ζευγαριών και οικογενειών
 • Προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης / διάγνωσης αναπτυξιακών, ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών και έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης.
 • Πιστοποίηση μαθησιακών δυσκολιών
 • Γνωματεύσεις ΕΟΠΠΥ
 • Ειδική Αγωγή
 • Λογοθεραπεία

 

Διασύνδεση με Φορείς

Παράλληλα, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας αναπτύσσει, σε συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες, (Κέντρο Κοινότητας Δήμου, Κέντρο Ημέρας, Κέντρο Απόπλους, Κινητή Μονάδα Ιονίων Νήσων ΚΕΘΕΑ,  Κινητή Μονάδα «Μετάβαση», ΚΔΗΦ Υπερίων, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κεφαλονιάς, ΚΕΔΑΣΥ κ.α) δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των φορέων της περιοχής ευθύνης του σε θέματα ψυχικής υγείας, με στόχο:

 • την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών,
 • την αναγνώριση και έγκαιρη αντιμετώπισή τους,
 • τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας και την καταπολέμηση του “στίγματος” που την περιβάλλει,
 • την οικοδόμηση μιας θετικής εικόνας για τον ψυχικά ασθενή, και
 • την αγωγή υγείας και ψυχικής υγείας του πληθυσμού

Προσωπικό

Ειδικότητα Ονοματεπώνυμο
Ψυχίατρος, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Νίκη Χριστοφοράτου
Ψυχολόγος Ιατροπαιδαγωγικού Μαρία Φιλιππίδου
Ψυχολόγος Ιατροπαιδαγωγικού Μαρία Δεπούντη
Ψυχολόγος Ενηλίκων Νικολέτα Χρυσανθίδου
Ειδικός Παιδαγωγός Φαμπιάτος Γεράσιμος
Επισκέπτης Υγείας Σπυρίδων Γαβρηιλ
Νοσηλευτής Κώστας Τσιμάρας
Λογοθεραπεύτρια Μαρία Μηλιαρέση
Διοικητική Υπάλληλος Ουρανία Στελλάτου

 

Που βρίσκεται το Κέντρο

Βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Νοσοκομείου (μπαίνοντας από την κεντρική πύλη του Νοσοκομείου αριστερά στα ξύλινα κτήρια)

Ώρες Κοινού : 09:00-14:00, Δευτέρα ως Παρασκευή

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Για Ραντεβού Ενηλίκων : +30 26713 61108

Ιατροπαιδαγωγικό: +30 26713 61335, +30 26710 23922

 

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς