ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Προκήρυξη για πλήρωση επτά (7) θέσεων επί θητείας ειδικευμένων
ιατρών κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας. Μιας (1) θέσης
Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας, μιας (1) θέσης Επιμελητή Εσωτερικής
Παθολογίας, μιας (1) θέσης Διευθυντή Ψυχιατρικής, μιας (1) θέσης Επιμελητή Β
Γαστρεντερολογίας, μιας (1) θέσης Επιμελητή Β Ακτινοδιαγνωστικής, μιας (1)
θέσης Επιμελητή Β Μαιευτικής Γυναικολογίας, μιας (1) θέσης Επιμελητή Β
Αναισθησιολογίας.

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς