Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 18:12

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, του ΚΕΦΙΑΠ και του ΚΨΥ.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών: 26-6-2018 μέχρι και 5-7-2018
Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς