ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Εδώ μπορείτε να δείτε όλους τους προκυρυχθέντες διαγωνισμούς που υπόκεινται σε δημόσια διαβούλευση

Αριθ. Διακήρυξης 2757/27-10-2022

A/A ΕΣΗΔΗΣ : 175986

Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» με τίτλο “Συμπλήρωση Βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα της υγείας (υποδομές – εξοπλισμός)” ΕΣΠΑ 2014-2020 Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 497.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς