Παρασκευή, 26 Μαϊος 2023 14:47

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 12 ΜΗΝΩΝ

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς