Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 12:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς