Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 12:08

Αριθ. Διακήρυξης 2757/27-10-2022 A/A ΕΣΗΔΗΣ : 175986 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

Αριθ. Διακήρυξης 2757/27-10-2022

A/A ΕΣΗΔΗΣ : 175986

Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

μέσω  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» με τίτλο “Συμπλήρωση Βελτίωση των υποδομών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον τομέα της υγείας (υποδομές – εξοπλισμός)” ΕΣΠΑ 2014-2020 Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 497.000,00€

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 12:13
Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς