Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 13:12

Δημόσια διαβούλευση διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών (έως 22/02/2021 14:00)

Δημόσια διαβούλευση διάρκειας 5 εργάσιμων ημερών (έως 22/02/2021 14:00):
Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προτίθεται να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμών για την προμήθεια των Ηλεκτρομηχανολογικών ειδών που επισυνάπτονται
Image
Σουηδίας 17, ΤΚ 28100
Αργοστόλι ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς