Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 23:17

Χειρουργικός Τομέας

Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ:

  1. Χειρουργικό.
  2. Μαιευτικό-Γυναικολογικό.
  3. Αναισθησιολογικό – Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας (ΜΜΑΦ).
  4. Ορθοπεδικό.
  5. Οφθαλμολογικό.

ΜΟΝΑΔΑ:

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.