Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 23:35

Παθολογικός Τομέας

Ο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ:

  1. Παθολογικό − Τεχνητού Νεφρού – ΜΑΦ.
  2. Καρδιολογικό − Στεφανιαίων Νόσων.
  3. Παιδιατρικό – Προώρων.

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.