Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 23:17

Προκηρύξεις

Εδώ μπορείτε να δείτε όλους τις προκηρήξεις το Νοσοκομείου
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αριθμ. Διακ:8081 Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει Συνοπτικό-Πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, με κριτήριο…
Σελίδα 1 από 2