Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 21:54

Δωρεές

Εδω μπορείτε να δείτε τις Δωρεές προς το Νοσοκομείο μας, που αποδεχόμαστε με μεγάλη μας τιμή.
Σας Ευχαριστούμε!
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στο ξενοδοχείο Ionian Plaza για την εξασφάλιση δωρεάν διαμονής μετακινούμενου ιατρού για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας. Ο Διοικητής Δημήτριος Μαρτίνης
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων ΓΝ Κεφαλληνίας και ΓΝ Ληξουρίου υπ'αριθμ. 18/2021 θέμα 28ο ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές: Τον Κο McNeil και Κα Elifford Barry για τριακόσια (300)…
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Διασυνδεόμενων ΓΝ Κεφαλληνίας και ΓΝ Ληξουρίου υπ'αριθμ. 16/2021 θέμα 2ο ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές :Την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αρωγής Ασθενών Κεφαλληνίας και Ιθάκης…