Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 22:09

Λίστα Χειρουργείων

Εδώ μπορείτε να δείτε τις εβδομαδιαίες λίστες χειρουγείων

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 16.5.2022 ΕΩΣ 22.5.2022

ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 22.4.2022 ΕΩΣ 06.05.2022

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 9.5.2022 ΕΩΣ 15.5.2022

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 02.05.2022 ΕΩΣ 08.05.2022

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 25.4.2022 ΕΩΣ 1.5.2022

ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 07.04.2022 ΕΩΣ 21.04.2022

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 11.4.2022 ΕΩΣ 17.4.2022

ΕΚΤΑΚΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 23.3 ΕΩΣ 6.4.2022

ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 4.4.2022 ΕΩΣ 10.4.2022

Σελίδα 1 από 21