Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 21:54
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015 15:12

Τηλεφωνικός Κατάλογος Διοικητικής Υπηρεσίας

ΤΜΗΜΑ/ΘΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

2671361330

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2671361227

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2671361126

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

2671361119

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2671361127

ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2671361240

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

2671361112

 

2671361240

ΤΑΜΕΙΟ

2671361133

ΓΡ.ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

2671361135

ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2671361113

 

2671361123

 

ΦΑΞ: 2671028886

ΑΠΟΘΗΚΗ

2671361241

ΓΡ.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

2671361307

TM. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2671361150

 

2671361355

 

2671361158

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

2671361342

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2671361107
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ 2671361120

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

2671361340 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

 ΓΡ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2671361341 ΑΣΥΡΜΑΤΟ

 ΓΡ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2671361107

ΘΥΡΩΡΕΙΟ

2671361130

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

2671361142

ΓΡ.ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

2671361191

ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
(ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ)

2671361336

ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

2671361100

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

2671361104

ΚΟΥΖΙΝΑ

2671361109

ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ

2671361337

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

2671361122

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

2671361156